Subsidies

MIT

Geopend

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Alles over de MIT

DEI

Geopend

De demonstratie energie-innovatie regeling is voor nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die energie besparen of die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen, die door het bedrijfsleven in de praktijk worden toegepast.

Alles over de DEI regeling

EIA

Geopend

De fiscale maatregel Energie-investeringsaftrek (EIA) is aan te vragen over de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen en over het advies hiervoor. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgesteld in de energielijst.

Alles over de EIA

VIA 2.0

Geopend t/m 31 december 2017

Met de VIA wordt valorisatie en innovatie van een nieuw product, dienst of procedé door MKB’ers uit Noord-Nederland gestimuleerd. Samenwerken met andere MKB’ers en/of bijgedragen aan CO2-reductie wordt extra aangemoedigd door hogere subsidiepercentages en subsidiebedragen.

Alles over VIA regeling

Hernieuwbare energie

Geopend

Een regeling om de doelstellingen van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren door middel van innovatie projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023. Er moet sprake zijn van samenwerking tussen twee partijen.

Alles over de HE regeling

Groen innovatiefonds Leeuwarden

Geopend

Het Groen Innovatiefonds Leeuwarden is een gemeentelijke regeling die innovaties en stimuleringen op het gebied van watertechnologie, duurzame energie en agro/food wil ondersteunen. Deze regeling is alleen beschikbaar voor bedrijven gevestigd in de gemeente Leeuwarden. Er kan tot wel €40.000,- per subsidie worden verstrekt.

Alles over Groen innovatiefonds Leeuwarden

Call Proeftuinen

Gesloten

De SNN subsidie Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Met behulp van subsidie kan een innovatiecluster een proeftuin opzetten, uitbouwen of verbeteren.

Alles over deze regeling

SDE+ subsidie

Gesloten

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. De SDE+ subsidie wordt jaarlijkse opengesteld. Tijdens de tweede openstelling is weer 6 miljard euro beschikbaar.

Alles over SDE+ subsidie

Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Gesloten

Met de subsidie extern advies verduurzaming scholen worden de kosten van een onderzoek naar energiebesparing, het aanspreken van duurzame energiebronnen of de verbetering van het binnenmilieu tot 50% vergoed. Dit tot een maximum van €3.500,- per aanvraag. De aanvraag is te doen aan de hand van een eenvoudig stappenplan.

Alles over de Subsidie extern advies verduurzaming scholen

MVI Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Gesloten

Vanuit het Topsector Energie is de tender Maatschappelijk Verantwoord Innoveren geopend. Deze tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met als doel het vergroten van de van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Maximaal 50% subsidie kan verkregen worden met een maximaal bedrag van € 150.000,-.

 

Alles over MVI-Energie

Subsidies

Janine Bos
Adviseur

Systeemdenken geeft me energie: alle eindjes aan elkaar knopen en oplossingen verzinnen die bijdragen aan het grotere geheel.

Neem contact op voor mijn visie op uw mogelijkheden:
088 - 4000 539
jbos@ekwadraat.com